iemand in de bloemetjes zetten

iemand in de bloemetjes zetten
iemand in de bloemetjes zetten{{/term}}
〈figuurlijk〉 treat someone like a king/queen

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”